touw4Voor velen die nu kennis maken met het touwtrekken is dit een nieuwe sport. Het is inderdaad zo, dat touwtrekken in Nederland helaas nog een te weinig bekende sport is. Echter touwtrekken is geen nieuwe sport, integendeel, het wordt al sinds jaren beoefend.
De oudste bewijzen voor de sport zijn gevonden in Aziatische landen, waar in de prehistorische tijden touwtrekwedstrijden deel waren van oude ceremonies en erediensten. In Korea bijvoorbeeld organiseerde men touwtrekwedstrijden tussen dorpen om een goede oogst te voorspellen. Later in de geschiedenis werd touwtrekken niet langer verbonden met rituele ceremonies, maar ontwikkelde het zich tot een zuivere fysieke krachtsport.

Reliëfvoorstellingen op een muur in de graftombe van Mereruka in Sakkara (Egypte) tonen aan dat touwtrekken al bestond in 2500 v. Chr. In West-Europa start de geschiedenis van het touwtrekken rond het jaar 1000, in de verhalen van de heldhaftige kampioenen uit Scandinavië en Duitsland. In de vijftiende eeuw was touwtrekken een populair tijdverdrijf tijdens toernooien op Franse kastelen en later tijdens toernooien in Groot-Brittannië. 

In Nederland bestaat het touwtrekken al zeer vele jaren. Vanaf 1900 /tot 1930 werd het al beoefend als onderdeel van de atletiek, waarbij ook sporten als kogelstoten e.d. ingedeeld waren. Verenigingen zoals Achilles uit Arnhem, T.H.O.R. uit Doesburg en Kunst en Kracht uit Culemborg waren topploegen uit die tijd. Van 1900 tot 1920 is touwtrekken als onderdeel van de atletiek zelfs een Olympische sport geweest. In 1920 behaalde Nederland zelfs de zilveren medaille!

Toch weer een échte sport
Nadat het touwtrekken na 1930 geen onderdeel van deze atletiekgroep meer vormde, is het als wedstrijdsport gedurende enige tijd van het toneel verdwenen. Echter als spel is het steeds blijven bestaan, met name tijdens jaarlijkse kermissen en dergelijke evenementen. Omstreeks 1950 werd het touwtrekken in een aantal landen niet meer uitsluitend als spel gedaan, maar ging men het touwtrekken weer als een sport bezien.
Teneinde de uniforme spelregels voor het touwtrekken te ontwikkelen, werden in diverse landen nationale touwtrekbonden opgericht. Zo ook in Nederland, waar in 1959 de Achterhoekse Touwtrek Bond (A.T.B.) werd opgericht (later omgedoopt tot Nederlandse Touwtrek Bond).
Terwijl het touwtrekken zich op nationale basis in de diverse landen ontwikkelde, ontstond er ook een behoefte aan internationale wedstrijden. Daarom namen in 1964 vier landen, te weten Engeland, Zweden, Denemarken en Nederland het initiatief tot het oprichten van een internationale touwtrekkers federatie, de T.W.I.F. (Tug of War International Federation).

Nationaal en internationaal
In datzelfde jaar al, werd het eerste Wereld Kampioenschap gehouden in het Zweedse Malmö, waar Engeland het eerste kampioenschap behaalde. Na deze internationale touwtrekcontacten werd het voor de touwtrek-bond in Nederland noodzakelijk om als nationale bond te kunnen optreden. In 1965 sloot de Nederlandse Touwtrek Bond zich aan bij de Nederlandse Sport Federatie. Daarna is het touwtrekken voortdurend verder uitgebreid, zowel nationaal als internationaal.
 

Bij de TWIF zijn momenteel 35 landen aangesloten, verdeeld over de vijf continenten van de wereld. Ook in Nederland is het touwtrekken de laatste jaren enorm uitgebreid; het touwtrekken als wedstrijdsport wordt nu in het gehele land beoefend.