touw2

SIT is opgericht voor de organisatie van de Wereldkampioenschappen outdoor 1986 die werden Gehouden bij  De Bonte Wever in Slagharen.
Daarvoor vonden al twee internationale kampioenschappen in Nederland plaats:
EC outdoor in 1969 (Borculo) en WC outdoor in  1976 (Doetinchem).
Daarna werden de volgende evenementen ook bij De Bonte Wever gehouden:
WK outdoor in 1990, WK outdoor in 1996, EK outdoor in 1999, WK indoor in 2000.
Helaas legde een grote brand De Bonte Wever in as en moest het terrein voor de volgende evenementen worden gewijzigd. Daarom vonden de EK outdoor in 2003, WK outdoor in 2006 en EK outdoor in 2009 plaats in Assen, bij De Smelt.
In 2013 organiseerde SIT de EK outdoor in Assen, in en bij De Bonte Wever,  De Smelt veranderde haar naam in De Bonte Wever. Nog een verandering was dat De Bonte Wever weer hotelkamers heeft.
Voor het volgende evenement werd besloten van locatie te veranderen, SIT ging naar Volendam voor de: WK indoor 2016.
Op dit moment staan er geen evenementen op de planning.
SIT is gestart met 4 bestuursleden:
Riekus Feijen – voorzitter
Rieki van Raaij – penningmeester
Aukje van Raaij – secretaris
Peter de Groot – lid (TWIF vertegenwoordiger)
Toen Peter de Groot zijn functie als TWIF vertegenwoordiger neerlegde, volgde George Nieuwendijk hem op.
Op het moment dat Tiny Langeveld onze TWIF vertegenwoordiger werd, is zij eveneens bestuurslid van SIT
geworden. Op een bepaald moment werd Pieter Talsma aan het bestuur toegevoegd, hij was toen voorzitter
van de Nederlandse Touwtrek Bond.
Helaas overleed Riekus Feijen in 2010. Riekus was een man die veel voor het touwrekken heeft gedaan. Hij
zal heel erg gemist worden door iedereen die met hem heeft gewerkt gedurende deze jaren. Een Europees of
Wereld kampioenschap organiseren zal nooit meer hetzelfde zijn zonder hem.
Kees Lazeroms, voormalig lid van het bestuur van de NTB was bereid zijn taak over te nemen. Kees was al
betrokken bij de organisatie van enkele van voornoemde evenementen.
Tijdens de organisatie van de WK in Volendam heeft Rieki haar taken als penningmeester overgedragen aan
Gerjan Looman. Uiteraard blijft zij wel aan als bestuurslid.
Op 16 februari 2016 is Kees vanwege drukke werkzaamheden teruggetreden. Aukje van Raaij werd voorzitter
en Rieki van Raaij secretaris.
Omdat er geen evenementen meer op de planning staan is besloten de voorlopig slapende stichting te laten
bestaan met een minimaal aantal bestuursleden, n.l.:
Aukje van Raaij – voorzitter
Gerjan Looman – penningmeester
Rieki van Raaij – secretaris