Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Gewest Oost  zijn er bestuurswisselingen geweest.

Gerrit Bollen (voorzitter) was aftredend en niet verkiesbaar. Anton van den Berg  is voorgedragen en aangenomen als voorzitter.

Hij zal in de najaarsvergadering zijn functie gaan vervullen. Tot die tijd zal Gerrit Bollen als interim fungeren.

Als vervanger van Ellen Lammertink is Jeroen Waanders van ttv Eibergen aangedragen. Ook hij is aangenomen als bestuurslid.