Welkom op de website van de Nederlandse Touwtrekbond. 
 
Op deze website vindt u informatie die betrekking heeft op de touwtreksport.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de bestuursleden van de NTB.