Informatie

Het bondsbureau van de NTB is gevestigd in Eerbeek.
Men is graag bereid u nadere inlichtingen over de touwtreksport te geven.
Ook kan het bondsbureau u op verzoek informatie geven over de gewestelijke organisaties en over de plaatsen waar u één van de Nederlandse touwtrekverengingen kunt vinden.

Secretariaat NTB Contact

Touwtrekken een complete sport