Over ons

De Nederlandse Touwtrek Bond (NTB) is de overkoepelende organisatie van alle touwtrekverenigingen in Nederland.

De NTB is opgericht in 1959, De NTB zet zich in voor de verenigingen op het gebied van opleiding en promotie van de touwtreksport op alle vlakken. Daarnaast behartigen we de belangen van de topsport ten behoeven van onze internationale uitzendingen naar de WK’s en EK’s en elke vier jaar sporters naar de World Games.

Nederland telt 138 actieve touwtrekverenigingen met ruim 1500 leden. De verenigingen zijn onder te verdelen in
reguliere verenigingen en recreatieve verenigingen. De gemiddelde leeftijd van een touwtrekker is ruim 34 jaar en de verdeling mannen/vrouwen is ongeveer 90/10. De grootste groep leden valt in de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar. Bij reguliere verenigingen is de gemiddelde leeftijd 38 jaar.
Binnen de NTB zijn naast een bestuur, medewerkers op het bondsbureau en bondscoaches, veel vrijwilligers actief in diverse commissies en werkgroepen.

De NTB is van én voor de touwtrekverenigingen: ‘samen stimuleren we het touwtrekken in Nederland.’

De NTB wil dit bereiken door leveren van topprestaties en de touwtreksport te laten groeien in de volle breedte. De verenigingen zijn cruciaal omdat zij de 1500 touwtrekkers die Nederland rijk is de mogelijkheid bieden om te trekken en van deze prachtige sport te genieten. De verenigingen vormen de basis van onze sport. Met gerichte ondersteuning en samenwerking met de verenigingen kunnen we het verschil met elkaar maken. Touwtrekken op het hoogste niveau levert daar een gedegen bijdrage aan: winnen met een merkbare uitstraling en duidelijke impact op de Touwtreksport! De toptrekkers zijn de helden die met hun prestaties mensen inspireren om (meer) te gaan touwtrekken.

De NTB kent 4 gewesten.
Elk gewest organiseerd zijn eigen buiten en binnencompetitie. Deze competities zijn bedoeld voor wedstrijdsporters. 
Ook wordt er bij sommige toernooien gelegenheid gegeven aan recreatiesporters om deel te nemen aan recreatiewedstrijden.
Ook vinden er ieder jaar Nederlandse kampioenschappen plaats.
(zie agenda)
Daarbij wordt gestreden om het Nederlands Kampioenschap in de diverse gewichtsklassen.

 

De NTB is reeds vele jaren een actief lid binnen de internationale federatie de  TWIF. (Tug of War International Federation)
De TWIF is mede verantwoordelijk voor de organisatie van Europese en Wereld kampioenschappen die elke 2 jaar worden gehouden.
Het bijzondere is, dat tijdens de Europese en Wereldkampioenschappen naast de officiële wedstrijden voor landenteams ook Open Kampioenschappen worden gehouden voor clubteams. Ook houdt de TWIF zich actief bezig met de deelname World Games en wedstrijd reglementen binnen onze touwtreksport.